Sveta Nedelja, Brezje 8593m2, stambeno građ.zemljište

prodaja Građevinsko stambeno zemljište

Sveta Nedelja, Brezje

  • 8593m2

558.545 € 4.208.357 kn

Ostali podaci o nekretnini

  • Cijena 558.545 €
  • Cijena /m2 65 €

Opis nekretnine

Lokacija: Sveta Nedelja smještena je na zapadnim vratima Zagreba. Uzdiže se pored stare Samoborske ceste i suvremene autoceste kojom je Zagreb povezan sa slovenskom granicom i dalje Europom. Statusom je najmlađi grad u županiji, grad je kulture, sporta, tradicije i turizma. A zbog pozitivne politike gradskih vlasti te ukidanja stope prireza koja od 01.01.2019. iznosi 0%, te raznih olakšica poduzetnicima (ukidanja poreza na potrošnju i komunalne naknade za poduzetinke) predstavlja mjesto ugodnog i sigurnog življenja, kao i mjesto idelano za razvoj poduzetništva. Udaljenost do Rimac campusa u Kerestincu je 3km.

Opis: prodaje se zemljište od 8.593m2 koje se nalazi u građevinskoj zoni, pretežito stambene namjene.

Uvjeti gradnje:

· da je građevna čestica (stambene, stambeno-poslovne) punom širinom vezana na prometnu površinu – ulicu;

· najmanja veličina građevne čestice je 600 m2 ;

· najmanja udaljenost između građevinske i regulacijske linije je 5 m;

najveća izgrađenost građevne čestice do 40 %, a najmanja 10 %,

· najveći dozvoljeni udio nestambenih sadržaja na čestici je do 50% za stambeno-poslovnu, a za stambenu zgradu do 30% ukupnog GBP-a;

· parkirališne potrebe trebaju biti zadovoljene na vlastitoj čestici.

Višestambena zgrada gradi se prema sljedećim propozicijama:

· moguća je izgradnja slobodnostojećih zgrada koje čine jednostavne i složene prostorne forme, bez drugih zgrada na građevnoj čestici (osim manjih pomoćnih npr. kotlovnica, nadstrešnica (nad terasama) i vrtni paviljoni);

· višestambene zgrade se ne mogu graditi u interpolacijama između individualnih stambenih zgrada, · ukupna maksimalno dozvoljena visina zgrade (H) određena je sa 12,0 m od kote uređenog terena, a visina do vijenca krova (h) sa 8,7 m, VII. ID PROSTORNOG PLANA UREĐENJA GRADA SVETA NEDELJA ODREDBE ZA PROVEDBU Urbanistički institut Hrvatske d.o.o. 2019. god. 23

· etažnost je ograničena na Po(S/Pu)P1Pk odnosno na 2 nadzemne etaže, 1 etažu podruma i/ili (suterena/pretežno ukopane etaže), te potkrovlje ili zamjenska etaža iz čl. 10.a,

· najmanja širina građevne čestice je 20 m (na građevinskoj liniji);

· maksimalna izgrađenost je: 30%.

· maksimalni broj stanova je osam (8) stanova po etaži,

· promet u mirovanju mora biti riješen na građevnoj čestici.

Od toga najmanje 30% potrebnih PGM mora biti riješeno garažiranjem u stambenoj zgradi,

· građevna čestica u punoj širini mora biti vezana na prometnu površinu – ulicu min. širine kolnika 6,0 m i min. širine pješačkih nogostupa po 1,5 m,

· prostor oko višestambenih (stambeno-poslovnih zgrada) ne smije biti ograđen (osim iznimno i u manjem dijelu radi zaštite pojedinih osjetljivih dijelova ili komunalne infrastrukture).

· najmanje 30% građevne čestice mora biti hortikulturno uređeno na prirodnom terenu (površine koje moraju biti javno dostupne), zgrada mora biti priključena na izgrađenu komunalnu infrastrukturu – električnu mrežu, javni vodovod, plinovod, DEKK, te javnu odvodnju, a ako sustav javne odvodnje nije izgrađen moguće je zgradu priključiti na septičku jamu ili otpadne vode prevesti preko uređaja za biološko pročišćavanje.

· minimalna udaljenost višestambene zgrade od međa sa susjednim česticama na kojoj je izgrađena mora biti minimalno h/2 = polovica visine zgrade prema toj međi odnosno ne manje od 5 m.

 

Cijenjeni klijenti, razgled nekretnine moguć je isključivo uz potpisani posrednički ugovor koji je temelj za daljnju suradnju, kao i za naplatu provizije, a sve sukladno Zakonu o posredovanju u prometu nekretnina.


Agencija "Ambienta nekretnine" kao ovlašteni posrednik u prometu nekretninama, za uslugu posredovanja u trenutku sklapanja predugovora ili ugovora:


- kupnji, naplaćuje posredničku naknadu u iznosu od 2 % + PDV od UGOVORENE KUPOPRODAJNE CIJENE

- najmu naplaćuje jednu ugovorenu mjesečnu najamninu.

Minimalna agencijska provizija iznosi 1.000€ +PDV, za sve iznose manje od 30.000€.

Kontaktirajte nas

Pošaljite upit